Klub AnoTak

Klub AnoTak dąży do rozpowszechnienia oraz udostępnienia usług i towaru podmiotów z pogranicza, a także uproszczenia zakupów usług i towarów klubowiczom. Klub kieruje się mottem „O nas – dla nas!”.    

Dla oferentów - Partnerów Klubu:

Oferta na potralu AnoTak info jest otwarta dla wszystkich mieszkańców pogranicza, którzy mają coś do zaoferowania i są chętni uprościć zakupy innym klubowiczom. Kontakt Partnera z administratorem klubu odbywa się najpierw za pomocą formularza zgłoszeniowego, a później drogą mailową.

Administrator zastrzega sobie prawo decyzji, czy i w jakim zakresie udostępni oferentowi miejsce na portalu. Aby zgłosić się do systemu Partnerów Klubu AnoTak należy, na stronach portalu, wypełnić i odesłać formularz zgłoszenia. Przez wysłanie zgłoszenia wyraża się akceptację ogólnych warunków korzystania z portalu, a tym samym przyjmuje obowiązek dotrzymania swoich proponowanych warunków oferty. Warunki te są wiążące przez cały czas widoczności oferty na portalu AnoTak i można je zmieniać, przy czym obowiązuje tylko to, co jest zamieszczone na stronie. W taki sposób oferent staje się Partnerem Klubu i równocześnie Klubowiczem. Partnerzy otrzymują znaczne przywileje w ramach działań marketingowych portalu AnoTak info.

Warunkiem do przyznania przywilejów i rabatów jest ważna karta klubowicza.

Dla kupujących:

Członek klubu ma prawo do korzyści w ramach zakupu usług i towarów, według oferty prezentowanej na stronach klubu. Zasięg oferowanych korzyści i ceny zależy od oferenta.

Członkowstwo w klubie jest dokumentowane kartą klubowicza. Karty istnieją w dwóch formach – klasycznej, plastikowej i elektronicznej, którą można pobrać na telefon komórkowy lub wydrukować. Zainteresowany sam decyduje o tym, w jakiej formie zakupi kartę.

Karty klubowicza to klucz do czerpania oferowanych korzyści. Idea kart spoczywa głównie w udostępnieniu zniżek na towary, produkty, usługi i akcje. Zniżki obowiązują na poszczególne oferty Partnerów i mogą ulegać zmianom, które wprowadza oferent.

Karty klubowicza można zakupić, wypełniając zgłoszenie on-line. Na podstawie poprawnie wypełnionego i odesłanego formularza, zgłaszający otrzyma kod, który stanowi symbol wariabilny do płatności i jest identifikatorem karty. Płatności można realizować przelewem na rachunek AnoTak z.s., numer konta 268802821/300 Československá obchodní banka. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, zgłaszający staje się Klubowiczem AnoTak. Następnie niezwłocznie zostanie przesłana karta klubowicza, w wybranej formie, pod podany adres.

UWAGA! Kod, który zostanie do Państwa przesłany, pełni rolę identyfikatora karty, którym można sprawdzić jej ważność! Prosimy więc zachować kod w przypadku sprawdzania ważności karty!

Jak karta Klubu AnoTak funkcjonuje

Karta jest ważna 12 miesięcy od jej wydania, po uływie tego terminu, o ile ważność nie będzie przedłużona przez wpłatę członkowską, karta zostanie wykreślona z listy, a oferta publikowana na stronach klubu usunięta.

Karta jest niezbywalna, udostępnianie karty osobom trzecim jest zabronione. Prawo do korzyści ma właściciel karty i osoby w jego otoczeniu, o ile płatności realizuje właściciel karty.

Lista podmiotów oferujących korzyści znajduje się na stronie www.anotak.info/partneri-klubu, która jest dostępna również dla urządzeń mobilnych.

Właściciel karty, zainteresowany korzystaniem z przywilejów, musi o tym poinformować oferenta przed skorzystaniem ze zniżek na usługi i okazać kartę klubowicza.

Zniżki są zazwyczaj naliczane z ceny podstawowej i nie można ich łączyć z innymi promocjami.

Każde uszkodzenie funkcjonalności, zniszczenie czy kradzież karty prosimy zgłosić operatorowi systemu na email: klub@anotak.info.


Zgłoszenie Klubowicza AnoTak

Osoba (imię i nazwisko)
E-mail
Płeć      
Wiek