Podnikání

Vítejte! Předpokládáme, že oblast „Podnikání" pomůže informovat a usnadnit vstup a aktivity na sousední trh. Netvořili jsme nic nového, protože už dlouho existuje portál, který nabízí vše, co potřebuje český občan zajímající se o podnikání v Polsku. S důvěrou Vás odkazujeme na www.cespolgroup.com, tam také najdete domény řešící specifické oblasti – právo, účetnictví, pohledávky atd.

Přeshraniční spolupráce je podporována všemi směry, včetně unijních programů. Specifickou součásti přeshraniční spolupráce je spolupráce příhraniční. Výhody příhraniční spolupráce jsou nesporné. Pokud přeshraniční spolupráce může u malých podnikatelských subjektů narážet na překážku vzdálenosti a tím zvýšených nákladů a také určitou jazykovou bariéru, v příhraničí to nehrozí. Podnikatelský subjekt fungující v blízkostí státní hranice má stejně daleko všemi směry a navíc, v česko – polském příhraničí se všichni nějak domluví.

Setkali jsme se s názory, že v současné době už to je všechno stejné a snaha o vzájemné tržní uplatnění je nošením dříví do lesa. Také názor. Faktem však je, že je až udivující, jak velké jsou rozdíly v nabídce a poptávce na české a polské straně. Nechceme tady vyjmenovávat to, co je nejzajímavější, podnikatelsky nejlákavější. To za  nás dělají a budou dělat podnikatelské subjekty svou vlastní aktivitou.

Přesto něco málo zmíníme. Vývoj kursu koruny českým klientům nakupujícím v Polsku nepřeje. Přes tento fakt, v polských příhraničních místech koncentrovaného obchodu, zejména o víkendech, slyšíte častěji češtinu, než polštinu.

Nedostatek řemeslníků, často jejích přemrštěné požadavky, to je naše realita. Po překročení hranice jste v „jiném světě” – spousta ochotných a šikovných řemeslníků, stavebních firem a firmiček. Je si z čeho vybrat a stojí to za to!

A ještě si neodpustíme zmínit Beskydy. Je až nepochopitelné jaký může být rozdíl ve dvou částech, jedné s tvrdým „y” a druhé s měkkým „i”. Ta s měkkým „i”, má vybudovanou a na velmi dobré úrovni udržovanou infrastrukturu cestovního ruchu, neustále se rozvíjí a zdokonaluje. Beskydy s tvrdým „y” působí jako místo, kde se zastavil čas. Máme však alespoň dobrou inspiraci!

Vyznívá to tak trochu jednostranně, taková je však současná realita. Uvedli jsme obecnější příklady, kde jsou patrné značné rozdíly. Kdybychom začali více spolupracovat jen v rámci zmíněného, zákonitě by to bylo přínosem pro obě strany. Jak, kdy a v čem, to už je na Vás!

Pomůžeme Vám však ve všem, co budete potřebovat při aktivitách na trhu souseda. Poradíme, nasměrujeme a budete-li chtít tak pro Vás také zrealizujeme služby, které Vám pomohou.

Portál www.cespolgroup.com je platformou česko-polské spolupráce mikro, malých a středních firem. Navazující „satelity" řeší konkrétní odvětvovou problematiku. Využijte této příležitosti a urychlete a zefektivněte Vaše podnikání na poli souseda!

Sdělte nám, co se děje ve Vašem okolí