Dne 28.4.2016 proběhlo „Setkání představitelů měst a obcí česko-polského příhraničí a vedení krajů .“

Datum konání: 28. duben 2016
Místo akce: Bohumín (Více akcí), Bohumín 
Tagy: Bohumín, konference

Česko-polský informační zdroj!

Základem spolupráce a dobrých sousedských vztahů je efektivní komunikace. To si uvědomují členové spolku AnoTak z.s., kteří dlouhodobě rozvíjejí česko-polskou spolupráci. Když přišli s myšlenkou vytvoření nástroje pro zefektivnění komunikace v česko-polském pohraničí a zapojení příhraničním měst a obcí, našli podporu u vedení Moravskoslezského kraje.

Ve čtvrtek 28.dubna, příznačně na hranici – v hotelu Pod zeleným dubem v Bohumíně, se sešli představitelé příhraničních měst a obcí. Setkání se účastnilo i vedení Moravskoslezského kraje v čele s 1. Náměstkem hejtmana Josefem Babkou a náměstky hejtmana Ivanem Strachoněm a Danielem Havlíkem. O dosavadní spolupráci a cílech na úrovni MSK hovořil, mimo jiné, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů MSK Tomáš Fiedler. Jednání se rovněž aktivně účastnila delegace Opolského maršalkovského úřadu. Maršalkovský i Vojevodský úřad slezského vojevodství pravděpodobně považoval akci za málo významnou proto, aby se ji někdo z úřadu účastnil.
Byli však ti hlavní, starostové a reprezentanti měst a obcí ze slezského vojvodství, stejně tak jako z moravskoslezského kraje a opolského vojvodství. Reprezentanti více než čtyřiceti měst a obcí si nejen vyslechli hodnocení dosavadní činnosti, cíle a možnosti, které jsou před námi, ale také se seznámili s novým nástrojem vzájemné komunikace.

Spolek AnoTak z.s., jako spoluorganizátor akce se spolkem ESO, prezentoval v podstatě unikátní nástroj pro zefektivnění vzájemné komunikace. Za podpory MSK vznikl portál, který tvoří víceúrovňový most pro přenos informací v česko-polském příhraničí. Je zejména nástrojem prezentace akcí. Každá událost probíhá v nějakém městě či obci. Proto první kroky směřovaly k reprezentantům měst a obcí, kterým byly prezentovány možnosti portálu a nabídka zapojení se do projektu. Potěšující je, že reakce zástupů municipalit z obou stran hranice byly velmi pozitivní a někteří přímo na místě projevili zájem o aktivní zapojení.

Celou akci dokumentoval partner projektu – ČRTV, přítomný byl rovněž štáb TVP Katowice – polského partnera projektu. Dokumentace z akce je takto na portálu k dispozici. Pokud Vás informace zaujala, nejlepším způsobem pro seznámení se s možnostmi portálu, je jeho důkladná prohlídka, k níž Vás zveme!


FK0A5152

 

 

Autor: Henryk Małysz
E-mail: info@anotak.info
Publikováno: 28. duben 2016