Klub AnoTak

Klub AnoTak je snahou o zviditelnění a zpřístupnění služeb a zboží subjektů z příhraničí, a také zvýhodnění nákupu služeb a zboží členům klubu. Klub je odrazem motta „O nás – pro nás!"

Pro nabízející - partnery klubu:

Nabídka na portálu AnoTak info je otevřena všem z příhraničí, kteří mají co nabídnout a jsou ochotni zvýhodnit nákupy členům klubu. Veškerá komunikace s provozovatelem portálu probíhá elektronicky.

Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, zda a v jakém rozsahu zpřístupní prostor na portálu nabízejícímu. Pro přihlášení do systému nabízejících Klubu AnoTak je na stránkách k dispozici šablona přihlášení, kterou stačí vyplnit a odeslat. Vyplněním a odesláním přihlášení vyjadřujete souhlas se všeobecnými podmínkami portálu a zároveň se zavazujete dodržovat podmínky, které sami stanovíte v nabídce. Podmínky platí po celou dobu zveřejnění na portálu AnoTak info. Nabízející má právo podmínky vlastní nabídky měnit, závazné je to, co je uvedeno v nabídce na portálu AnoTak info. Tímto se stáváte partnery a členy Klubu AnoTak. Partnerům jsou poskytovány výhody v rámci marketingových aktivit portálu.

Podmínkou pro nárok na uplatnění výhod a slev je platná členská karta Klubu AnoTak.

Pro kupující:

Člen klubu má nárok na výhody při nákupu služeb či zboží, dle nabídky uvedené na stránkách klubu.
Rozsah a výši nabídky a ceny je plně v kompetenci nabízejícího.

Klubová příslušnost je dokumentovaná kartou člena klubu. Karty existují ve dvou formách – klasická plastová a elektronická, kterou lze načíst do mobilního telefonu či vytisknout. Zájemce o kartu sám rozhoduje o formě, v jaké si kartu pořídí.

Karty člena Klubu AnoTak jsou klíčem k využívání výhod nabízených poskytovateli v rámci nabídky. Smysl karet spočívá zejména v poskytování slev na vybrané zboží, produkty, služby, akce. Slevy se vztahují na to, co jednotlivé subjekty, poskytující slevy, aktuálně nabízejí. Nabídky slev jsou prezentované na webových stránkách klubu jako „živá" aktuální prezentace, jejíž obsah tvoří odpovědní poskytovatele slev.

Karty jsou osobní a lze je jednoduše pořídit tak, že vyplnite přihlášku člena a on-line odešlete. Na základě správně vyplněné a odeslané přihlášky Vám bude doručen kód, který je jednak variabilním symbolem pro účel platby a jednak identifikačním číslem karty. Platby lze realizovat bankovním převodem na účet AnoTak z.s., číslo účtu 268802821/300. Připsáním platby na uvedený účet se stáváte členem Klubu AnoTak a neprodleně Vám bude odeslána Karta člena klubu, ve formě, kterou jste si zvolili.

POZOR! Kód, který Vám bude doručen, slouží zároveň jako identifikátor karty, kterým lze ověřit její platnost! Uchovejte jej pro případ potřeby ověření platnosti karty!

Jak karta Klubu AnoTak funguje

Karta platí 12 měsíců od jejího vydání, po uplynutí doby platnosti, nebude-li její platnost prodloužena zaplacením klubového příspěvku, bude karta automaticky vyřazena ze seznamu aktivních karet, uvedeného na stránkách klubu.

Karta je nepřenosná, poskytování karty třetím osobám je zakázáno. Nárok na čerpání výhod má držitel karty a osoby v jeho přítomnosti, pokud za ně realizuje platbu držitel karty.

Seznam subjektů poskytujících výhody je k dispozici stránkách www.anotak.info/partneri-klubu, které jsou přístupné i z mobilních komunikačních zařízeni.

Držitel karty, který má zájem čerpat výhodu, o tom informuje poskytovatele dané služby před zahájením čerpání služby a předloží svou kartu.

Výhoda je obvykle poskytována ze základní ceny a nelze ji uplatnit na již jinak zvýhodněnou cenu.

Přechovávejte kartu tak, aby nedošlo k její ztrátě, poškození, zničení nebo odcizení. Každou ztrátu, poškození funkčnosti, zničení nebo odcizení oznamte provozovateli systému na klub@anotak.info.


Přihláška za člena Klubu AnoTak

Osoba (jméno a příjmení)
E-mail
Žádám (vyber A/B)
V případě výběru "B", uveďte adresu doručení:
Pohlaví      
Věk